Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Zbiory

 

Muzeum gromadzi głównie zbiory związane ze Szczecinkiem i Pomorzem (w rozumieniu historycznym):

 

Zbiory regionalne – rzeźba, elementy wyposażenia domu, suweniry itd. związane z miastem i regionem.

Zbiory myśliwskie – broń palna i biała, oporządzenie myśliwskie, akcesoria oraz elementy wyposażenia salonów myśliwskich. Najcenniejsze obiekty pochodzą z XVIII wieku. 

Militaria – broń, wyposażenie, mundury, dokumenty.

Zbiory złotnicze – zarówno srebra sakralne jak i stołowe.

Malarstwo – głównie artyści związani z miastem i regionem.

Archeologia – w tym kamienny posąg słowiańskiego bóstwa, ceramika, biżuteria, narzędzia

Numizmaty – monety, medale, notgeldy.

Druki – karty pocztowe, fotografie, dokumenty, plany architektoniczne itd.

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl