Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Wystawy czasowe

 

Wystawy czasowe organizowane są zarówno przez Muzeum , jak i inne instytucje. Stałe miejsce w programie wystaw ma Samorządowa Agencja Promocji i Kultury, która w salach muzealnych prezentuje sztukę współczesną. W Muzeum można również obejrzeć prace podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy „Walentynka”, Hufca ZHP czy Ligi Kobiet Polskich. Co roku w maju odbywa się Noc Muzeów, której towarzyszy wystawa czasowa.

Wystawy czasowe w 2019 roku.

Wystawy czasowe w 2018 roku.

Wystawy czasowe w 2017 roku.

Wystawy czasowe w 2016 roku.

Wystawy czasowe w 2015 roku.

Wystawy czasowe w 2014 roku.

Wystawy czasowe w 2013 roku

 

Wystawy czasowe w 2012 roku

 

 

 

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl