Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Wystawa "Kolej na kolej"

W czwartek 3 października zapraszamy na otwarcie wystawy „Kolej na kolej” – historia kolei na Pomorzu.

Prezentowane obiekty pochodzą ze zbiorów:

Muzeum Techniki i Komunikacji- Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie

Muzeum Okręgowego w Pile

Muzeum Regionalnego w Szczecinku

Towarzystwa Kolejowego Krzykańskich Kolei Drezynowych

Urzędu Miasta Borne Sulinowo                       

Andrzeja Jakubowski ego- Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich-koło w Szczecinku

Jerzego Gasiula - Tygodnik „Temat”

p. Marka Sołonowicza

p. Waltera Wieczorka

p. Marka Fijałkowskiego

p. Jarosława Markanicza

Wystawę można oglądać do 1 grudnia.

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl