Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Wykłady, sesje naukowe

 

Wykłady prowadzone są przez pracowników Muzeum oraz zaproszonych gości. Muzeum jest również organizatorem sesji naukowych. Odbywają się także spotkania autorskie z autorami książek o historii Pomorza i regionu.

Wykłady, sesje i spotkania w 2015 roku.

Wykłady, sesje i spotkania w 2014 roku.

Wykłady, sesje i spotkania w 2013 roku.

 

Wykłady, sesje i spotkania w 2012 roku.

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl