Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Wykład "Dmowski, Paderewski, Piłsudski"

Muzeum Regionalne w Szczecinku i Uniwersytet III Wieku zapraszają na wykład Mateusza Zacharewicza:
"Dmowski, Paderewski, Piłsudski. Twórcy czynu niepodległościowego"
Zapraszamy w czwartek 15 listopada na 16:30 do Centrum Konferencyjnego Zamek i w czwartek 29 listopada na 17:00 do Muzeum Regionalnego.

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl