Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Wakacje w Muzeum

Jak co roku zapraszamy na zajęcia wakacyjne dla dzieci.

Bezpłatne zajęcia odbywać się będą dwa razy w tygodniu – we wtorki i czwartki o godzinie 12:00. Zajęcia trwają 90 minut, przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-12 lat. W lipcu tematem są pomniki i tablice pamiątkowe w krajobrazie Szczecinka i historie, jakie się za nimi kryją.

Zapisy telefoniczne – 94 37 409 77 wew. 27 lub osobiste w recepcji Muzeum. Liczba miejsc ograniczona.

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl