Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Szczecineckie rzemiosło

Zapraszamy na otwarcie nowej wystawy czasowej „Szczecineckie rzemiosło” 11 października o godzinie 17:00. Na ekspozycji zobaczymy narzędzia, wyroby i fotografie związane ze szczecineckim rzemiosłem do 1945 roku.

Wystawa ze zbiorów:

Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie

Zamku Książąt Pomorskich Zamku w Darłowie

Muzeum Regionalnego w Szczecinku

Ze zbiorów prywatnych:

Janusza Bujalskiego

Tadeusza Gontarka

Ryszarda Focińskiego

Konstantego Kontowskiego

Janiny Smolińskiej

Mariusza Tokarza

Benedykta Wieteska

 

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl