Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Struktura organizacyjna Muzeum

 

 

Dyrektor – Ireneusz Markanicz

Tel. 094 374-09-77, wew. 22

Asystent muzealny- Mateusz Zacharewicz

Tel. 094 374-09-77, wew. 21

Administracja, kadry i płace:

Anna Klebuc

Tel. 094 374-09-77, wew. 21

 

Księgowość:

Laura Dolatowska

Tel. 094 374-09-77, wew. 21

 

Kwalifikowani opiekunowie ekspozycji:

Iwona Kwiecień

Agnieszka Niewiadomska

Katarzyna Skawińska

Tel. 094 374-09-77, wew. 27

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl