Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Sala Garnizonowa

Regularne oddziały wojskowe stacjonowały w Szczecinku prawdopodobnie już od końca XVII w. Zdaje się to potwierdzać sztandar milicji miejskiej z 1697 roku ufundowany dla miasta przez Elektora Fryderyka III. W XVIII wieku w Szczecinku stacjonował 8 szwadron huzarów Bellinga (służył tu m.in. późniejszy feldmarszałek G.L. von Blücher), a następnie elitarny 2 batalion strzelców i 2 zapasowy batalion 34 pułku piechoty . W latach 30-tych XX wieku dość znacznie rozbudowano koszary w Szczecinku i to zarówno istniejące piechoty w rejonie ulic Kościuszki, Myśliwska i Polna, jak i nowo wybudowane artylerii przy ulicy Słowiańskiej. Niezależnie od tego w połowie lat trzydziestych wzniesiono na zachodnich obrzeżach miasta system umocnień wojskowych tzw. Wał Pomorski, który zresztą w walkach o miasto w lutym 1945 roku nie miał żadnego znaczenia. Wojsko w ciągu trzech wieków odgrywało istotną rolę w dziejach miasta.  Zbiory dawnego muzeum w Szczecinku niemal w całości przepadły, w tym i zbiór broni. Prezentowana kolekcja zawiera niemal wszystko co udało się zebrać w ostatnich latach. Powiększono ją oczywiście o obiekty związane z historią II wojny światowej w części wypożyczone od innych muzeów. Makieta przedstawia walki o Szczecinek 27 lutego 1945 r. i jego zdobycie przez Armię Czerwoną – jednostki 32 Dywizji Kawalerii Gwardii pod dowództwem gen. J.P. Kałużnego

 

 

 

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl