Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Rada Muzeum

 

IV Rada Muzeum Regionalnego w Szczecinku

Przewodnicząca Rady Joanna Powałka – historyk, Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Szczecinku, Członek Rady  poprzedniej kadencji.

Anna Dębska -  konserwator miejski Szczecinka

Ignacy Skrzypek– emerytowany pracownik Muzeum Okręgowego w Koszalinie, Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji.

Zbigniew Lewicki – wieloletni nauczyciel historii, wielokrotnie współuczestniczył w organizowanych przez nas imprezach, Członek Rady poprzedniej kadencji.

Jacek Grunt – współwłaściciel firmy Electronic Power &  Market Sp. z o.o.  w Szczecinku. Od wielu lat uczestniczy w życiu Muzeum, sponsor, który przyczynił się do pozyskania zabytków.

Zygmunt Kiełbasa – z wykształcenia psycholog, biznesmen. Wielokrotnie dawał wyraz zainteresowania i sympatii wobec naszego Muzeum, między innymi sponsorując zakupy zabytków.

Radosław Bielicki – właściciel firmy komputerowej w Szczecinku, od lat współpracującej z nami i wielokrotny sponsor Muzeum.

 

                                        

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl