Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Przewodniki, informatory turystyczne

Jerzy Dudź "Przewodnik po Muzeum Regionalnym w Szczecinku"

Cena 15 zł.

Przewodnik po Muzeum Regionalnym dla dzieci.

Cena kompletu 2 zł [ksiązka + kredki].

Przewodnik "Uroki ziemi szczecineckiej"

cena 12 zł

Przewodnik surwiwalowy.

Cena - 15 zł

Waldemar Pawlak, Tadeusz Wojewódzki „Borne Sulinowo: z GPS po bunkrach”.

Cena 44 zł.

E. A. Doroguszowie-Doroszkiewiczowie "Z przewodnikiem i modlitwa po szczecineckiej kalwarii".

Cena 22 zł.

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl