Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Nowa lekcja muzealna

Zapraszamy do skorzystania z nowej lekcji muzealnej „Nowa, odrodzona”, opracowanej z okazji obchodów stulecia niepodległości.

Lekcja odbywa się na wystawie czasowej i porusza tematy I wojny światowej, kształtowania się polskich granic, II Rzeczpospolitej itd.

Koszt lekcji to 20 zł + 1 zł/wstęp od osoby, w piątki wstęp do Muzeum jest bezpłatny, pozostaje więc tylko koszt lekcji.

Zapisy i informacje pod nr telefonu 94 37 409 77, prowadzący Mateusz Zacharewicz.

Serdecznie zapraszamy

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl