Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Inne Muzea

Muzeum w Koszalinie
www.muzeum.koszalin.pl

Muzeum Okręgowe w Pile
www.muzeum.pila.pl

Muzeum Narodowe w Szczecinie
www.muzeum.szczecin.pl

Muzeum Historyczno-Etnograficzne w Chojnicach
www.chojnicemuzeum.pl

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
www.muzeum.slupsk.pl

Muzeum Zamek Książąt Pomorskich w Darłowie
www.muzeumdarlowo.pl

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
www.muzeum.kolobrzeg.pl

Muzeum Regionalne w Człuchowie
www.muzeum.czluchow.pl

 

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl