Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Maskarada

„Maskarada” to wystawa prezentująca dawne bale i zabawy karnawałowe. Od dziewiętnastowiecznych zabaw, przez międzywojenne dancingi do balów przodowników i zakładowych sylwestrów. Zaprezentujemy ubiory balowe, dodatki, zdjęcia z różnego rodzaju zabaw oraz drobiazgi tworzące atmosferę karnawału. 

Zbiory pochodzą z Muzeum Mazowieckiego w Płocku, Muzeum Okręgowego w Pile, Muzeum Regionalnego w Szczecinku, Archiwum Państwowego o. Szczecinek oraz od osób prywatnych.

Wystawę będzie można oglądać od 19 stycznia do 26 lutego 2017.

Relacja z wernisażu tutaj.

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl