Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Mapy

Mapa

Mapa „Wokół jeziora Trzesiecko”,

język polski

Cena 5 zł.

Mapa „Um den Trzesiecko See herum”,

język niemiecki.

Cena 8 zł.

Borne Sulinowo - plan miasta.

Cena - 7 zł

Mapa "Szczecinek, jezioro Trzesiecko i Wilczkowo"

Cena - 7 zł

Mapa „Borne Sulinowo – historia i teraźniejszość”

Cena 12 zł.

mapa "Borne Sulinowo i poligon radziecki"

cena 7 zł

 

 

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl