Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Lekcje muzealne

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty edukacyjnej. Lekcje muzealne przeprowadzane są na salach wystawowych lub w sali wykładowej – dzieci mogą zobaczyć z bliska wybrane zabytki, często towarzyszy temu działanie plastyczne. W lekcji mogą uczestniczyć dzieci w każdym wieku (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, licea). Optymalna liczba uczniów biorących udział w lekcji to 25 osób. Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Muzeum oferuje także roczne programy muzealne przeznaczone dla szkół i przedszkoli. W roku 2018/2019 proponujemy trzy programy:

  • Bohaterowie legend w historycznych miejscach Szczecinka.

Oferta dla przedszkoli i uczniów klas I-III szkół podstawowych, przybliża postacie historyczne i miejsca z nimi związane, obejmuje 11 lekcji:

Zamek Książąt Pomorskich

Wzgórze Marientron

Gimnazjum Księżnej Jadwigi

Ratusz

B-Werk

Mysia Wyspa

Dworzec kolejowy

Obserwatorium astronomiczne

Kościoły

Cmentarne Wzgórza

Wieża Bismarcka

  • Bohaterowie polskiego Szczecinka

Oferta dla uczniów klas IV-VIII, gimnazjów, liceów i dorosłych, przybliża sylwetki ważniejszych mieszkańców z powojennej historii miasta, obejmuje pięć lekcji:

Zasłużone mieszkanki szczecinka – Maria Królikowska, dr Genowefa Matusewicz, Olga Zawadzka

Adam Giedrys – szczecinecki astronom

Aleksander Stafiński – twórca powojennego muzeum

Powstańcy warszawscy, mieszkańcy Szczecinka

Władysław Cieślak – początki polskiego Szczecinka

  • Historyczne wydarzenia w Neustettin i okolic

Oferta dla uczniów klas IV-VIII, gimnazjów, liceów i dorosłych, przybliża ważniejsze wydarzenia z historii Szczecinka i jego najbliższych okolic do 1945 roku, obejmuje dziesięć lekcji:

Lokacja miasta

Fundacja klasztoru na Wzgórzu Marientron

Wydarzenia na Zamku Książąt Pomorskich

Kartograf Lubinus w Newen Stettin

Księżna Jadwiga Brunszwicka w Newen Stettin

Wojna trzydziestoletnia. Bitwa pod Hammerstein

Dynastia Gryfitów 

Wojska napoleońskie w Neustettin

Uroczyste obchody 600-lecia miasta – 1910

Walki o Neustettin – 27.II. 1945

 

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 94 37 409 77.

Osoba prowadząca zajęcia: Mateusz Zacharewicz.

 

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl