Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Książki historyczne

„Dzieje Szczecinka, tom I (do 1939 roku)”.

Cena 60 zł.

„Dzieje Szczecinka, tom II (od 1945 roku)”.

Cena 60 zł.

"Geschichte Neustettins", band I bis 1939.

cena 85 zł.

Tomasz Ceglarz

"Klub Inteligencji Katolickiej w Szczecinku w latach 1981-1997"

cena - 30 zł


Turowo w fotografii/Turow im Bild

Album w języku polskim i niemieckim

cena 15 zł

Z dziejów szczecineckiej oświaty.

cena 42 zł

Anna Moryto "Przemineło z wiatrem. Moda XIX wieku" katalog wystawowy.

cena 10 zł

D. Piasek, J. Ellwart "Wał Pomorski"

cena 20 zł

Janusz Rautszko „Gołębie serce”.

cena 21 zł.

H. Gaszkowski

"Ludzie z naszego podwórka... Casimir Kazimierz Butowicz"

cena 49 zł

Szczecineckie Zapiski Historyczne, numer specjalny (2).

cena 8 zł

Adrian Dębicki

Adam Giedrys. Medialna historia krawca-astronoma.

cena 30 zł

Rajmund Wełnic

Wdawnym Szczecinku

cena 29 zł

Anna Koprowska-Głowacka

Magia ludowa z Pomorza i Kujaw

cena 18 zł

Bożena Stelmachowska

Rok obrzędowy na Pomorzu

cena 28 zł

Piotr Kalka, jarosław Elwart

Archeologiczne zabytki Pomorza

cena 24 zł

 

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl