Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Książki historyczne

„Dzieje Szczecinka, tom I (do 1939 roku)”.

Cena 60 zł.

„Dzieje Szczecinka, tom II (od 1945 roku)”.

Cena 60 zł.

"Geschichte Neustettins", band I bis 1939.

cena 85 zł.

Tomasz Ceglarz

"Klub Inteligencji Katolickiej w Szczecinku w latach 1981-1997"

cena - 30 zł


Turowo w fotografii/Turow im Bild

Album w języku polskim i niemieckim

cena 15 zł

Z dziejów szczecineckiej oświaty.

cena 42 zł

Anna Moryto "Przemineło z wiatrem. Moda XIX wieku" katalog wystawowy.

cena 10 zł

D. Piasek, J. Ellwart "Wał Pomorski"

cena 20 zł

Janusz Rautszko „Gołębie serce”.

cena 21 zł.

H. Gaszkowski

"Ludzie z naszego podwórka... Casimir Kazimierz Butowicz"

cena 49 zł

Szczecineckie Zapiski Historyczne, numer specjalny (2).

cena 8 zł

Adrian Dębicki

Adam Giedrys. Medialna historia krawca-astronoma.

cena 30 zł

Rajmund Wełnic

Wdawnym Szczecinku

cena 29 zł

Anna Koprowska-Głowacka

Magia ludowa z Pomorza i Kujaw

cena 18 zł

Bożena Stelmachowska

Rok obrzędowy na Pomorzu

cena 28 zł

Piotr Kalka, Jarosław Elwart

Archeologiczne zabytki Pomorza

cena 24 zł

Anna Dymna

Biały atrament. Sto lat praw wyborczych Polek.

cena 10 zł

 

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl