Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Konkurs Filmowy

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie filmowym organizowanym przez Muzeum Regionalne w Szczecinku.

Zadaniem uczestników jest nakręcenie niemego filmu na temat „Przygoda w Szczecinku” (1-3 minuty). Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Obowiązują dwie kategorie wiekowe: do 15 lat i od 16 lat. Uczestnicy mogą pracować w grupach 1-3 osobowych. Każda grupa może przesłać jeden film na konkurs.

Termin zgłaszania prac upływa 05.05.2017 (piątek). Ogłoszenie wyników odbędzie się 20.05.2017 (sobota) w czasie Nocy Muzeów 2017. Po ogłoszeniu wyników odbędzie się projekcja nagrodzonych filmów.

Regulamin konkurs filmowego „Przygoda w Szczecinku”

 

 1. Organizator: Muzeum Regionalne w Szczecinku, ul. Szkolna 1, 78-400 Szczecinek.
 2. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Obowiązują dwie kategorie wiekowe: do 15 lat i od 16 lat.
 3. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy historycznej o kinie oraz kulturotwórczej roli filmu niemego i z okresu przełomu dźwiękowego.
 4. Zadaniem uczestników jest nakręcenie niemego filmu: temat filmu – „Przygoda w Szczecinku”., czas trwania – od 1 do 3 minut, film niemy, czarno-biały lub kolorowy, dowolna konwencja – komedia, horror, thriller, western, melodramat itd.
 5. Uczestnicy mogą pracować w grupach 1-3 osobowych. Każda grupa może przesłać jeden film na konkurs.
 6. Film nie może zawierać scen z innych dzieł filmowych.
 7. Uczestnicy są zobowiązani wymieć w napisach końcowych wszystkich właścicieli praw autorskich lub źródła utworów, jeśli z nich korzystano (np. muzyki).
 8. Uczestnicy zachowują prawa autorskie do stworzonych filmów.
 9. Termin zgłaszania prac upływa 05.05.2017 (piątek).
 10. Prace można składać w recepcji Muzeum na płytach CD/innych formach pamięci przenośnej lub przesłać w formie cyfrowej na adres: szczecinekmuz@pro.onet.pl.
 11. Przebieg i wyniki konkursu oceni Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Muzeum. Podział nagród pozostaje w gestii organizatorów i jury. Werdykt Komisji będzie ostateczny i nieodwołalny.
 12. Komisja będzie brać pod uwagę: technikę, staranność wykonania oraz sposób realizacji, zgodność z kryteriami, oryginalność pomysłu, walory artystyczne.
 13. Ogłoszenie wyników odbędzie się 20.05.2017 (sobota) w czasie Nocy Muzeów 2017. Po ogłoszeniu wyników odbędzie się projekcja nagrodzonych filmów.
 14. Niniejszy regulamin dostępny jest na stronie internetowej Muzeum oraz na profilu w serwisie Facebook, a także w recepcji w siedzibie Muzeum. 
Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl