Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Inne instytucje

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury
www.sapik.pl

Polskie Towarzystwo Historyczne oddział Szczecinek
www.powiat.szczecinek.pl/stow

Hufiec ZHP w Szczecinku
www.szczecinek.zhp.pl

Fundusz „Tratwa” Szczecinek
www.fl.szczecinek.pl

Liga Kobiet Polskich im. dr Genowefy Matusewicz w Szczecinku
www.facebook.com/ Liga-Kobiet-Polskich-im-dr-Genowefy-Matusewicz-w-Szczecinku

Walentynka. Środowiskowy Dom Samopomocy
 

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl