Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Informacje dla zwiedzających

Godziny otwarcia:
Muzeum jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli.

UWAGA

W okresie lipiec-sierpień Muzeum bedzie otwarte w następujących godzinach:

wtorek-piatek 10:00-17:00

sobota-niedziela 10:00-16:00


W okresie od września do czerwca Muzeum można zwiedzać w godzinach: 

we wtorki, środy i piątki  10.00-16.00.

w czwartki 10:00-18:00

w soboty i niedziele 10:00-14:00


Kasa sprzedaje bilety do 30 minut przed zamknięciem.

W każdy poniedziałek, 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, Święto Bożego Ciała, Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny, 15 sierpnia, Wigilię i Święta Bożego Narodzenia Muzeum, 1 listopada, jest nieczynne dla zwiedzających.

Cennik:

Bilet Normalny: 4 zł.

Bilet ulgowy: 2 zł. - przysługuje uczniom od lat 16, studentom, emerytom, rencistom, nauczycielom

Bilet ulgowy: 1 zł. – przysługuje dzieciom w wieku 7-16 lat

Bilet zbiorowy: 2 zł.

Przewodnik i lekcje muzealne: 20 zł./grupa

Wstęp bezpłatny: dzieci do lat 7, pracownicy muzeów

Dniem wolnym od opłat za bilety wstępu jest piątek.

 

Kontakt:
Muzeum Regionalne w Szczecinku
ul. Szkolna 1
78-400 Szczecinek

NIP 673-16-14-866
Telefon: (094) 37409-77
główny e-mail: szczecinekmuz@pro.onet.pl

biblioteka muzealna: biblioteka.szczecinekmuz@onet.pl 

Monitoring wizyjny

Muzeum Regionalne w Szczecinku , informuje, że ze względów szeroko rozumianego bezpieczeństwa teren jednostki jest monitorowany wewnątrz i na zewnątrz budynku w oznakowaną strefę objętą systemem monitoringu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez każdą osobę na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku i realizowanych czynności, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitoringu w Muzeum Regionalnym w Szczecinku

Osoba, której wizerunek został zarejestrowany w systemie monitoringu ma prawo do uzyskania informacji dotyczących operacji przetwarzania danych jej dotyczących w zakresie: zasad rejestracji i zapisu informacji, sposobów zabezpieczenia informacji, a także możliwości udostępnienia zgromadzonych danych praw i obowiązków podmiotu prowadzącego monitoring praw osób objętych monitoringiem

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Szczecinku
  2. Inspektor danych osobowych - Anna Klebuc, tel. 94 37 409 77 wew. 21
  3. Cel przetwarzania danych: Zwiększenie bezpieczeństwa osób i mienia  przebywających na terenie objętym monitoringiem.

Kamery monitoringu rejestrują tylko obraz (wizerunek osób).

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl