Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Gra o Niepodległość.

Noc Muzeów rozpoczynamy Grą o Niepodległość.


Dostarcz telegram Józefa Piłsudskiego przedzierając się przez trzy zabory!
Gra rozpoczyna się o 14:00 w sobotę 19 maja przed Muzeum Regionalnym. Zapisy na miejscu. Brać udział mogą zespoły 2-5 osobowe.


Organizatorzy 13 Czarny Szczep im. Zawiszy Czarnego i Muzeum Regionalne w Szczecinku.

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl