Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Andrzej Foryś

Andrzej Foryś- ur. 31.07.1936r. w Krakowie. 1949-1954 Uczeń Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Szczecinie. 1954-1960 studia na wydziale arch. wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Projektowanie architektoniczne w pracowni prof. Jana Kruga, projektowanie arch. wnętrz w pracowni prof. Jana Budziły. Dyplom z wyróżnieniem. Członek rzeczywisty Stowarzyszenia Architektów Polskich od 1960r, członek zwyczajny Związku Polskich Artystów Plastyków od 1960r.

W swojej bogatej karierze artystycznej zajmował się między innymi projektowaniem wnętrz różnych obiektów, w tym Teatru Współczesnego, Książnicy Pomorskiej, Klubu Kontrasty i 13 Muz, a także wnętrz statków. Andrzej Foryś jest także autorem scenografii do spektakli teatralnych, twórcą plakatów i znaków graficznych. Jest także nauczycielem szczecińskiego Liceum Plastycznego i wychowawcą kilku pokoleń młodszych od niego artystów.

 6 grudnia 2012 - 7 stycznia 2013.

 

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl