Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Ferie w Muzeum

Zapraszamy na ferie zimowe do Muzeum Regionalnego w Szczecinku. Tematem ferii będą wieże w krajobrazie Szczecinka. Będą to wieże telewizyjne, ciśnień, obserwacyjne obronne, kościelne i inne. W trakcie spotkań poznamy obiekty, które rozsiane są po naszym mieście, niektóre zwiedzimy, sami również zbudujemy swoją wieżę.

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 7-12 lat. Trwają około półtorej godziny w zależności od celu wycieczki.

Odbywać się będą we wtorki i czwartki o godzinie 10:00.

Zajęcia są bezpłatne.

Zapisy pod nr telefonu 94 37 409 77 lub osobiście w Muzeum.

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl