Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Ferie w Muzeum

Jak co roku zapraszamy dzieci na zajęcia feryjne. W środy i piątki o godzinie 12:00 dzieci w wieku 5-12 mogą uczestniczyć w zajęciach o historycznych miejscach w Szczecinku. Czekaja nas lekcje o szczecineckim Zamku, książęcym gimnazjum, wzgórzu Marientron i pracowni astronomicznej. Zajęcia trwają 90 minut.

Zapisy telefoniczne pod nr 943740977 lub osobiście w recepcji Muzeum. Liczba miejsc ograniczona.

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl