Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Edukacja

Muzeum prowadzi działalność naukową i oświatową. Oferta edukacyjna skierowana jest zarówno do dzieci jak i do dorosłych. Muzeum organizuje różnego rodzaju konkursy, cykliczne i okolicznościowe. Oprócz wykładów prowadzonych przez zaproszonych gości w Muzeum odbywają się spotkania autorskie z autorami książek historycznych.

 

Lekcje muzealne – oferta skierowana do szkół i grup zorganizowanych.


Konkursy – stały konkurs „Rozpoznaj zabytek” i konkursy okolicznościowe.


Materiały edukacyjne – materiały dla nauczycieli.


Wykłady – prowadzone przez pracowników Muzeum oraz zaproszonych gości.


Biblioteka cyfrowa – czytelnia historyczna w Muzeum i zdigitalizowane zbiory.


Oś czasu – ważne wydarzenia z historii miasta i regionu.
 

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl