Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Pan Adam. Szczecinecki krawiec-astronom

Wystawa Pan Adam. Szczecinecki krawiec – astronom została przygotowana we współpracy z Komitetem Obchodów 100-lecia urodzin Adama Giedrysa.

Zorganizowana ją ze zbiorów:

Rodziny Adama Giedrysa

Archiwum Państwowego w Koszalinie O/Szczecinek

Klubu Miłośników Astronomii – Sapik Szczecinek

Szkoły Podstawowej nr 7 im. Noblistów Polskich w Szczecinku

Jarosława Brancewicza

Jolanty Butkiewicz

Jarosława Ciereniewicza

Roberta Dziemianko

Władysława Fijałkowskiego

Krzysztofa Graczyka

Barbary Hrankowskiej (Koszalin)

Jana Maszkowskiego

Krystyny Różańskiej (Darłowo)

Eugenii Zdon

i własnych Muzeum Regionalnego w Szczecinku

Wszystkim tym osobom i instytucjom składamy serdeczne podziękowania.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do Panów: Krzysztofa Graczyka i Władysława Fijałkowskiego, którzy wsparli nas ogromną pomocą w przygotowaniu wystawy. Słowa podziękowania należą się także pracownikom Muzeum: kuratorce wystawy Jadwidze Kowalczyk-Kontowskiej oraz Katarzynie Skawińskiej, Iwonie Kwiecień, Izabelli Kusek i Mateuszowi Zacharewiczowi.

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl