Historia miasta

Szczecinek został założony w roku 1310 przez księcia zachodnio-pomorskiego Warcisława IV. Nazwa miasta - Nowy Szczecin, nawiązywała do stolicy całego Pomorza Zachodniego, jeszcze sprzed podziału w 1295r.

Sala Regionalna

Praktycznie cała kolekcja dawnego Heimatmuseum przepadła w roku 1945. Z chwilą reaktywowania Muzeum w roku 1958, a nawet wcześniej, rozpoczęła się mozolna odbudowa kolekcji.

Lekcje historii

W Muzeum Regionalnym w Szczecinku cyklicznie odbywają się wykłady na różne tematy historyczne, wykładowcami są pracownicy muzeum oraz często zapraszani goście. Obowiązkowa lekcja historii.

Czytelnia, Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka Muzeum jest księgozbiorem podręcznym. Posiada podstawowe prace z dziedzin reprezentowanych w muzeum (złotnictwo, myślistwo, pomeranica), a także
z informacji naukowej (bibliografie ogólne i pomorskie, encyklopedie i słowniki ). Ogółem biblioteka liczy blisko 20 000 vol.

Osoby pragnące skorzystać z księgozbioru prosimy o wcześniejszy telefoniczny kontakt. Księgozbiór udostępniamy tylko na miejscu czytelni w godzinach od 10.00 do 15.00.

Część książęk z naszych zbiorów została zdigitalizowana przez Bibliotekę Publiczną w Słupsku. Kozystając z wyszukiwarki na stronie Federacji Bibliotek Cyfrowych można znaleźć pozycje z naszych zbiorów (należy wpisać nazwę Muzeum).

Nasze zbiory:
Nasi partnerzy:
Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl